Nova usluga - e račun

 


JKP "Kupres"d.o.o. Kupres pruža mogućnost dostave računa za naše usluge elektronskim putem, pri čemu bi kupcima koji se odluče za ovu uslugu bila ukinuta dostava računa na kućnu adresu.

E - račun je identičan papirnom računu koji se dostavlja na kućnu adresu.

Dostava računa za putem e-maila počinje od prvog narednog obračunskog perioda od dana podnošenja zahtjeva.
Pored prijave na e-račun, kupcu je ostavljena mogućnost da naknadno uradi izmjenu e-mail adrese za dostavu računa, kao i da odjavi elektronsku dostavu računa i vrati se na dostavu računa na kućnu adresu.
Procedura za izmjenu e-mail adrese za dostavu računa i odjavu usluge e-račun identična je proceduri prijave na uslugu e-račun.
Prijavu na uslugu e-račun možete izvršiti na blagajni poduzeća kao i putem web stranice preuzimanjem Izjave u mapi e-račun.

E-račun JKP "Kupres" d.o.o. Kupres – sigurnost, zaštita okoline, štednja Vašeg vremena!

 

Natrag Ispiši