Nova usluga - e račun


E- Račun - Nova usluga JKP"Kupres" d.o.o.

25.07.2018 12:09

Prekid isporuke vode


Prekid isporuke vode u selima G. i D. Malovan i na V.N. Čajuša

25.05.2018 08:55

Odgoda radova


Odgoda radova na uspostavi monitoringa vodovodnog sustava

17.05.2018 08:37

Prekid isporuke vode


Prekid isporuke vode u D. i G. Malovanu i Čajuši

16.05.2018 11:42

Odvoz smeća


Odvoz smeća za 10. travanj

06.04.2018 14:29

 

 

Naredna stranica